0303-72 70 95

RMF System

Har du dyra underhållskostnader och reparationer av hydraulsystemet?

Har du dessutom dyr kringutrustning på din maskin rekommenderar vi att montera RMF filteraggregat. En enkel åtgärd där man förbättrar oljans kvalité med minst tre ISO klasser.

Man kan med fördel montera RMF system på samtliga maskiner.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi rekommenderar det särskilt till bl.a. skogsmaskiner, grävmaskiner med dyrbar utrustning, krossverk, mobilkranar, hamnkranar och marina applikationer.
Man kan även montera det på axlar om de utsätts för höga påfrestningar som t.ex. vid timmerhantering.

RMF är speciellt framtaget för att filtrera transmissions- och hydraulolja i mobila applikationer. Filteraggregatet kopplas in efter hydraulsystemets befintliga pump och därefter dras en separat returledning till tanken.

Oljeflödet tas ut efter pumpen och innan ventilpaketet. Oftast finns ett litet tryckuttag på ventilpaketet för att kunna mäta trycket och det är där man tar ut oljeflödet till RMF filtret. Returen ska sedan gå trycklöst till tank och ansluts om möjligt under oljenivån för att slippa extra luftsättning av oljan.

Tillsammans med RMF:s filteraggregat monterar man med fördel RMF:s KL andningsfilter som motverkar att du får in smuts och fukt i hydraultanken med andningsluften.

Artikelnummer:
BPU1A30HB00
30HB
Benämning:
RMF filteraggregat
RMF filterelement (BPU/OLU)
Pris (SEK):
11.820:-
1,271:-
Lagervara/Beställn. vara:
Beställningsvara
Beställningsvara

Våra produkter