0303-72 70 95

Om Fallströms

Vi erbjuder personlig service och arbetar tillsammans med dig som kund för att hitta det alternativ som passar bäst med hänsyn till pris, kvalitet och leveranstid.

Vår styrka är att vi inte är bundna till ett specifikt märke eller leverantör. Till oss kan du ringa om du söker delar från skilda leverantörer men önskar få dem levererade samtidigt och beställa dem via endast en kontaktperson.

Tillsammans med leverantörer och distributörer har vi utvecklat ett väl fungerande logistiknät vilket gör att vi kan arbeta med få mellanhänder, låga lagerkostnader och korta leveranstider.

Till dig som kund kan vi därför erbjuda snabba leveranser av kvalitetsprodukter till bra priser!

Fallströms Maskinservice AB ägs av Partrex AB, nordens ledande leverantör av slitdelar till skopor, väghyvlar, snöplogar, markfräsmaskiner och underreden. Mer om Partrex AB