0303-72 70 95

Dieselcleaning

DieselCleaning Kungälv

Är ett miljömedvetet företag, som ägnar sig åt avgasrening till tunga dieselfordon. Företaget etablerades 1996 och har sedan dess vuxit i takt med ökade miljökrav, inom branschen.
Sedan 1999 ställer landets största kommuner, Vägverket och miljöcertifierade företag höga miljökrav; på de fordon som ska utföra arbeten åt dem.
Flertalet av våra produkter uppfyller dessa miljökrav, eftersom de testats och godkänts hos Motor Test Center (MTC). För att våra kunder ska vara nöjda satsar vi på att hålla hög kvalitet på vårt arbete och våra produkter. Det är lätt att stirra sig blind på den ekonomiska biten vid montering av den här typen av utrustning men vi vill gärna betona att den mest kännbara effekten är den förbättrade arbetsmiljön för dem som jobbar i och runt fordonet!

Vår affärsidé

Är att inom fordonsbranschen tillhandahålla avgasrening till tunga diesel fordon vilket bidrar till en förbättrad miljö. De två främsta produkterna är katalysatorer och partikelfilter, men även kringutrustning till dessa. DieselCleaning ska inrikta sig på att miljöanpassa maskiner och fordon tillsammans med kunden för att uppfylla dagens miljökrav och vara en av de betydande konkurrenterna på marknaden.
DieselCleaning Avgasreningar

Partikelfilter och Katalysatorer
DieselCleaning kan erbjuda ett komplett program av avgasrening för dieselmotorer.
Vi kan tillhandahålla katalysatorer, kombinerade katalysatorer & partikelfilter.
Vi kan även erbjuda avgasrening anpassade för att köra inomhus och engångsfilter.
En del av vårt program är testade av MTC och godkända för storstädernas upphandlingskrav
och miljözoner. Det innebär att du erhåller ett intyg, att uppvisa för din beställare.
Eller när ditt fordon skall besiktigas.
Avgasreningen kan fås i ett antal olika modeller. Allt från det som vi kallar standard.
Som monteras istället för ljuddämparen, till hela ljuddämpare med inbyggd avgasrening.
Vi har gjort olika modeller för lastbilar och entreprenadmaskiner. För arbetsmaskiner
har vi monterat filter på allt från små betongsågar upp till stora pålmaskiner.
DieselCleaning

I våra partikelfilter och katalysatorer använder vi oss av avancerad katalytisk teknologi, vilken omvandlar
över 90% av de skadliga kolmonoxiderna och kolvätena till koldioxid och vattenånga.
Den processen startar när avgastemperaturen blir mellan 150-200 grader Celcius, i katalysatorerna.
Den primära skillnaden mellan partikelfiltret och katalysatorn är att partikelfiltret dessutom
reducerar partiklarna med över 90%. För att denna process ska kunna fungera krävs en
arbetstemperatur på 350 grader Celsius.

Vi kan stolt meddela att MTC gjort ett test av gamla och åldrade partikelfilter,
där vi fick bäst i test!

Vårt filter hade suttit monterat 2000 timmar på en grävmaskin.
Kontakta oss så tar vi fram den avgasrening som passar bäst till ditt fordon och dina krav på rening.
Vi vill upplysa om att sedan 2006 finns det ingen möjlighet att montera
avgasrening på lastbilar så att de får förlängt liv i miljözonerna Stockholm, Göteborg,
Malmö & Lund. Om detta skulle komma att förändras i framtiden kommer ni kunna läsa om det här hos oss.

Våra produkter