SKOPSTÅL

Vi kan erbjuda ett antal varianter:

Skärstål
Slitstål
Profilstål
Kamprofiler och rundstång
Bas- och sparskär
Trubb- och spetsskär