Kvalitetspolicy

DieselCleaning AB:s policy är att tillhandahålla och marknadsföra produkter och tjänster, av sådan kvalitet att de uppfyller kundernas önskan och förväntningar.

DieselCleaning AB:s åtagande:
All vår verksamhet och våra produkter måste betraktas som uttryck för vår kvalitet. Det har avgörande betydelse för vår konkurrensförmåga och lönsamhet, samt ett villkor för en fortsatt betydelsefull position på marknaden.

Förutsättningen för att lyckas är att produkterna och tjänsterna håller korrekt och jämn kvalitet i alla led.

Genom ständig kontroll av våra produkter och tjänster säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad. Vi skapar därigenom också förutsättning för en god lönsamhet och konkurrensförmåga. Hos såväl våra kunder som hos oss själva.

Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete genom våra resurser men framförallt genom vår attityd till kvalitet.

Niklas Fallström