Separfilter

Separfilter är ett vattenseparerande bränslefilter...